Mgr. Zbyšek MOHAUPT

psycholog, samostatný manželský a rodinný poradce,
psychoterapeut, supervizor ČIS/EASC/AMRP

Supervize

Supervize je poradenská metoda vedoucí k reflexi a sebereflexi vlastního profesního jednání pracovníka v pomáhajících profesích.

Cílem supervize může být například odborný rozvoj pracovníka, redukce chyb, prevence profesionálního selhání či syndromu vyhoření, podpora zvládání vlastních nejistot v profesionální roli, obnova či udržování duševní rovnováhy pracovníka, podpora profesionální identity apod.

SUPERVIZNÍ NABÍDKA

Zaměření:

Integrativní supervize v poradenství, psychoterapii, sociálních službách, školství a zdravotnictví.

Druhy:
 • případová (zaměřená na klienta služeb: manželské a rodinné poradenství, psychologické poradenství, výchovné poradenství, kariérové poradenství, práce
  s traumatem a neštěstím, mimořádnou událostí, krizová intervence, psychosexuologie, párová a rodinná terapie, systemická psychoterapie)
 • rozvojová (zaměřená na odborný růst profesionála: identita, kariéra, role)
 • týmová (zaměřená na tým: vztahy, role, procesy, komunikace, růst, bariéry)
 • řízení (zaměřená na řídící procesy v organizaci)
 • mentoring supervize (zaměřená na rozvoj budoucích supervizorů)
 • supervize supervize (zaměřená na rozvoj supervizorů)
Formy: 

individuální / ve skupině, v týmu

Cílová skupina:
 • pracovníci psychologického, vztahového a kariérového poradenství, krizových a sociálních služeb, školství a zdravotnictví
 • psychoterapeuti, supervizoři
Lokalita:

na pracovišti supervizora (Praha 9 – Libeň) nebo na pracovišti organizace (Praha, Střední Čechy, Liberecko, případně dle dohody)

Ceník:
 • Individuální supervize (50 min) 1400 Kč (místo: konzultovna Libeň)
 • Skupinová/týmová supervize (120 min) –  místo a cena dle dohody

KVALIFIKACE SUPERVIZORA

Absolvovaný Výcvik v mentoring supervizi /2020 – 2021/ ČIS, dr. J.Vodňanská, dr. J.Pfeiffer, zkouška červen 2022
Supervizor Asociace manželských a rodinných poradců ČR (AMRP ČR) – od r. 2014
Členství v European Association for Supervision and Coaching (EASC) – od r. 2013
Certifikovaný supervizor ČIS / EASC – od r. 2013
Absolvovaný výcvik v Integrativní supervizi /2009-2012/ – ČIS, dr. K.Koblic, dr. H.Fišerová, zkouška podzim 2013
Pravidelná supervize vlastní supervizní praxe – teaching supervizoři ČIS od r. 2010
Členství v Českém institutu pro supervizi (ČIS) – od r. 2009 (www.supervize.eu)
Vlastní supervizní praxe – jednorázově od r. 2007, pravidelně od r. 2009