Týmový koučink

 
 

Týmový koučink » Fáze procesu koučování

Stanovení cíle.
Na začátku si tým stanovuje cíl celého setkání nebo koučovacího cyklu (je možné s ním už přijít) a kouč tým podporuje a pomáhá ve srozumitelnosti, konkrétnosti a jasné definici tohoto cíle. Na začátku setkání nebo koučovacího cyklu se vytvoří i dohoda o postoji k soukromým informacím podle rozhodnutí jednotlivých členů týmu.

Motivační mapa.
V rámci tohoto kroku zjišťujeme motivaci členů týmu - tedy jak je kdo motivován pracovat s tímto tématem a jak kdo je ochoten ke změně. Toto téma je zásadní pro další pokračování v práci.

Analýza současného stavu.
Na cíl setkání navazuje popis a definování situace, ve které se tým nebo jednotlivci v týmu nacházejí. Tým vytváří bilanci silných a slabých stránek současného stavu a snaží se porozumět souvislostem.

Práce na optimálním řešení.
Tým za podpory kouče hledá varianty řešení, jak ze současného stavu dosáhnout stanovených cílů se zohledněním různých úhlů pohledu v týmu.

Odpovědnosti a plán.
Na závěr setkání si tým stanoví konkrétní dosažitelné a reálné kroky dalšího postupu, které budou jasně definovány a budou dostatečně určena kriteria pro splnění. Členové týmu si mezi sebou určují míru účasti a odpovědnosti za jednotlivé kroky.
Už samo setkání učí členy týmu spolu jednat konstruktivně, efektivně a se zaměřením na cíl.