Týmový koučink

 
 

Týmový koučink

"My jsme nevěděli, že vy to nevíte."
účastníci firemního výjezdu při diskusi o komunikaci ve firmě

Týmový koučink

je metoda práce se skupinou nebo týmem, jejímž cílem je mobilizovat potenciál skupiny a co nejvíce snižovat bariéry, které omezují stabilní vysoký výkon skupiny.

Silnou stránkou koučinku

je zaměření na pochopení situace, změnu a akci vedoucí ke změně přímo v situaci, v které se nacházíte.

Silnou stránkou týmového koučinku

Silnou stránkou týmového koučinku je mobilizace skupiny nebo týmu ke změně a rozvoji.

Proč?

Pokud se chcete zabývat přímo situacemi a problémy, které potřebujete ve skupině nebo týmu změnit a chcete, aby se na této změně podíleli všichni svým souhlasem, podporou a aktivitou.

 

Týmový koučink Vám přinese:

  • posílení týmové odpovědnosti
  • jasné definování vize, cíle a strategie týmu a jejich aplikaci v praxi
  • usnadnění realizace změn
  • zvýšení výkonnosti týmu
  • rozvoj soudržnosti týmu
  • konstruktivní řešení konfliktů a náročných situací
  • vyjasnění a respektování priorit týmu
  • využití potenciálu jednotlivých členů týmu a sladění celé skupiny

Pro koho? Pracovní skupiny a týmy od 2 do 12 členů.
Jak dlouho? Rozsah určujeme dohodou podle analýzy Vašich potřeb.
Jakou formou?
Každý projekt je sestavován podle potřeby firmy. Může obsahovat pravidelná setkání týmu, pracovní výjezd skupiny nebo týmu, jednorázové koučovací setkání, moderaci porady, strategická moderovaná setkání.
Týmový koučink je možné kombinovat s individuálním koučinkem nebo vzdělávacími workshopy.
Příklad průběhu koučinku najdete zde...