Týmový koučink

 
 

Individuální koučink

Nemůžeš vyřešit problém se stejným uvědoměním, s jakým jsi ho vytvořil.
Albert Einstein

Proč?
Koučink podporuje klienty vytvářet nové skutečnosti, nové možnosti a nacházet nová řešení. Partnerství mezi koučem a koučovaným podporuje tvořivost a překračování myšlenkových stereotypů v řešení situací. Koučink podporuje sebeuvědomění a sebedůvěru klienta.
Koučink povzbuzuje k akci. Posouvá klienta směrem k realizaci jeho vize v jakékoliv oblasti jeho života.
Rozvoj, založený na koučinku, může přinést udržitelnou změnu v oblastech efektivního vedení lidí, rozhodování, týmové práce, práce s klienty, mezilidských vztahů a rovnováhy pracovního a osobního života.

Individuální koučink Vám přinese:

  • nové uvědomění a vhled do situace
  • lepší využití osobního potenciálu
  • úspěch
  • sebevědomí
  • životní rovnováhu

Pro koho? Jednotlivci z pracovní a soukromé sféry.
Jak dlouho? Jednorázově i pravidelně - podle dohody s klientem - doporučujeme sérii alespoň tří setkání.

Co budete dělat?
Koučování je dialog mezi koučem a koučovaným, založený na konstruktivním přístupu a změřuje se na řešení konkrétních situací.
Obvyklý průběh koučování:
Definování zadání pro setkání a cíle setkání.
Zmapování současného stavu.
Hledání variant řešení, práce s motivací, práce s bariérami.
Vyhodnocení, shrnutí, akční plán.
Výsledkem koučinku je akční plán kroků. Koučink není pouze rozhovor, je to také průběžné bilancování a vyhodnocování úspěšnosti dosavadních akcí a tvorba plánu akcí dalších.